Business Intelligence

De organisatie in staat stellen besluitvorming te baseren op informatie verkregen uit gegevens vanuit de eigen organisatie, eventueel verrijkt met gegevens van buitenaf.